Skip to main content

Ples pro Fenix 2017

V sobotu 22. dubna 2017 se v Orea Hotel Voroněž konal 1. Ples pro Fenix, benefiční událost pořádaná brněnskou neziskovou organizací ParaCENTRUM Fenix. Pro návštěvníky, mezi nimiž dorazili v hojném počtu i vozíčkáři a další klienti centra, byl připravený bohatý a zajímavý program. Výtěžek z akce, jejíž součástí byla i unikátní benefiční dražba a tradiční tombola, podpoří činnost ParaCENTRA Fenix a především stavbu nové budovy.

Od sedmé hodiny se v hlavním sále rozezněla hudba z repertoáru královéhradecké progresivní elektro-smyčcové kapely Electrophonix. Hudebníci nabídli návštěvníkům široký repertoár písní, každý si tak přišel na své a na parketu se brzy objevili první tanečníci. Nechyběli mezi nimi ani vozíčkáři, celkem na ples dorazilo 360 návštěvníků.

V osm hodin slavnostně zahájili první ročník benefičního plesu předseda spolku Ladislav Loebe a ředitel Michal Odstrčil. Poděkovali všem účastníkům, sponzorům a také umělcům, kteří věnovali díla do benefiční dražby. Ta přišla na řadu coby zlatý hřeb večera po další sadě písní v podání Electrophonix a vystoupení mladých baletek z Baletní školy Baláž.

Moderování dražby se ujal někdejší útočník Zbrojovky Petr Švancara. Vedle děl uznávaných českých umělců, sady šperků, unikátní láhve a modelu bezbariérového automobilu byl součástí dražebních předmětů i Švancarův dres z Rozlučky za Lužánkami. „Má pro mě obrovskou hodnotu, byl bych rád, kdybych výtěžkem mohl činnost Fenixe podpořit,“ řekl mimo jiné Švancara. Dres se také vydražil, celkový výtěžek z dražby činí 80 500 Kč.

„Akci takového rozsahu spolek od začátku svého působení nepořádal. Přípravný tým jako celek vstupoval do vod neznámých, neznaje hloubku, do jaké se při přípravách ponoří,“ uvedl Loebe. Velkolepá akce se připravovala téměř rok. „Chtěli jsme také, aby na něj lidé rádi vzpomínali a příští rok dorazili znovu. Myslím, že se nám to povedlo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě, sponzorům, dárcům, zaměstnancům a vedení hotelu Voroněž, moderátorům, zkrátka všem, bez nichž by k uspořádání plesu této úrovně nikdy nedošlo,“ řekl Odstrčil.

„První ročník akce Ples pro Fenix nastavil svojí úspěšností velmi vysokou laťku a tudíž závazek pořadatele dostát v dalších ročnících minimálně této úrovně,“ řekl Loebe. Ten před půlnocí s taneční partnerkou zatančil na vozíku na píseň Show must go on. O tom, že Ples pro Fenix stojí za to navštívit svědčí skutečnost, že se hosté začali rozcházet domů až v ranních hodinách.

Mezi účastníky plesu byl velký zájem o lístky do tomboly, jichž bylo přes tři tisíce. Prodaly se všechny, výtěžek z tomboly dosáhl částky 61 380 Kč. „Peníze, které jsme díky plesu získali, půjdou na podporu našeho centra a na výstavbu nové budovy v Brně-Řečkovicích,“ dodal Odstrčil.

ParaCENTRUM Fenix pomáhá již třináctým rokem lidem po úrazu míchy vyrovnat se s nastalou situací. Cílem organizace je, aby každý klient mohl žít co možná nejvíce dle vlastních představ a byl co nejvíce soběstačný. V současné době sídlí na ulici Netroufalky u Nemocnice Bohunice, přesun do nové budovy je plánovaný na rok 2020.

Záštitu nad plesem převzala primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková